تامین مواد اولیه

تامین کننده گرامی، قبل از اقدام به تکمیل فرم زیر، لطفا مطمئن شوید که موارد زیر آماده و در دسترس می باشند:

* حدود 2 الی 5 دقیقه زمان
  • مشخصات فردی

  • اطلاعات تماس

  • ارسال مستندات